پیام سلامت

   

" هفته  سلامت  مبارک "

 غلبه  بر دیابت با اصلاح  سبک  رندگی امکان پذیر است.

طلاق : رنج معنی دار

10 / 10
از 1 کاربر

بر اساس مکتب معنا درمانی دکتر فرانکل اگر زندگی کردن رنج بردن است ، پس باید یک دلیلی برای این رنج پیدا کنیم و برای زنده ماندن باید ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت.  اگر  بر این عقیده هستیم که مرد های زندگی شما مشکل آفرین بودند باید بفهمید و بدانید که این درد سرها و مشکلات و رنج و عذابی که بدنبال طلاق بردید چه معنایی در زندگی شما دارد. آیا معنی زندگی شما رنج های بدنبال طلاق بود ؟!  اگر هست هدف از این رنج ها چیست ؟ فرانکل می گوید “ هرکس باید معنای زندگی دلیل زندگی خود را خود جست و جو کند و مسئولیت آن را هم پذیرا باشد اگر موفق شود با همه تحقیرها به زندگی ادامه خواهد داد ”.

بنابراین آیا معنی زندگی یک زن در تاهل خلاصه شده است که با طلاق این معنی از بین رفته باشد. وقتی موفق شوید برای طلاق خود ، سختی ها ، تنهایی ها ، برچسب خوردن ها و طرد شدگی های آن دلیلی جستجو کنید با همه ناگفته های پشت دیوار طلاق به زندگی ادامه خواهید داد.  

در روند مطالعه و گفتگو با زنان مطلقه به  این نتیجه رسیدم  تحمل رنج ناشی از عدم  امنیت اقتصادی و یا فقدان حمایت های خانواده و تنهایی نیست که آنها را می آزارد چرا که تجربه برخی از زنان مشارکت کننده در مطالعه ام نشان داد که علی رغم عدم دریافت هرگونه حمایت مالی ، عاطفی و خانوادگی بر مشکلات فاق آمدند و دارای خود کار آمدی بالایی شدند. آنچه که آنان را از پای در می آورد بی معنی شدن ادامه زندگی بدنبال تهدیدی است که به هویت شان وارد آمده بود. 

 نیلوفر زن ۵۰ ساله ای بود که بدنبال خیانت همسرش از وی جدا شده بود در خصوص معنی زندگی بعد از طلاق اینگونه می گفت :

“ ... انگار در جامعه ما وجود نداریم و اگر هم به ما توجه  می کنن فقط برای یک درخواست غریزی است ...”  

در پی مقایسه با نگاه فرانکل به زندگی مشقت بارش در اردوگاه اجباری کار ، وی نیز بر این باور بود که آنچه انسان را از پای در می آورد رنج ها و سرنوشت نامطلوبشان نیست ، بلکه بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است. وی معتقد بود معنا تنها در لذت و شادمانی نیست ، بلکه در رنج و مرگ هم می توان معنایی یافت. بنابراین در طلاق و مشقت های در پی آن نیز می توان معنای زندگی را جستجو کرد. آنچه مهم است درک و باور التیام بخش بودن کشف این معنا است. چنانچه  نیچه می گوید : “ کسی که چرایی زندگی را یافته ، با هر چگونه ای خواهد ساخت. ”

فرانکل معتقد است انسان موجودیست آزاد که همیشه حق انتخاب دارد ، انسان واکنش خود را در برابر رنج ها و سختی های ناخواسته ولی پیش آمده و شرایط محیطی خود انتخاب می کند و هیچ کس جز خود او را یارای آن نیست که این حق را از او بازستاند.

اساسا از منظر روانشناختی فردگرا انسان تنها جز دارای حق انتخاب بوده و نقش کمتری به  فرایندهای جامعه در شکل گیری انتخاب وی داده می شود. تجارب مشارکت کنندگان در مطالعه بنده  نشان داد طلاق یک تصمیم فردی نیست و زوجین متقاضی طلاق تنها تصمیم گیرنده برای پایان دادن و یا ادامه زندگی مشترک نیستند. بعبارت دیگر طلاق یک تصمیم اجتماعی و در سطح خرد یک تصمیم خانوادگی است. هنجارهای انتزاعی و کنترل های نامرعی ساختار خانواده هر یک از متقاضیان طلاق نقش اساسی در شکل گیری تصمیم گیری برای طلاق دارند. بنابراین رنج ها و سختی های ناخواسته ولی پیش آمده چیزی فراتر از انتخاب فردی است.  این درحالی است که در پی طلاق این تنها خود فرد است که  باید در جستجوی معنای رنج و عوارض ناخواسته ولی پیش آمده طلاق در زندگی خود باشد.

نویسنده : دکتر سارا زارعی

 

نوشتن دیدگاه

پانته آ :
11 0
یکشنبه 16 آذر 1393 یا به عبارتی : " سعی کنیم عظمت در نگاهمان باشد و نه در آنچه بدان می نگریم " خانم دکتر لطف می کنید کتاب های فرانکل رو معرفی کنید !
پاسخ به پانته آ :
6 0
سلام . کتاب انسان در جستجوی معنا را پیشنهاد می کنم.
محمود شمس :
0 0
ﺳﻪشنبه 4 فروردین 1394 در حقیقت باید گفت ، جدایی ، رنجی ست که می تواند با معنا باشد ... چرا که در واقعیت ، برای همه ، آن چنان که در تیتر آمده ، معنی دار نیست ، البته منظور شما معنای ارزشمند است اما این تیتر و جمله ی من و حتا عنوان کتابی که معرفی نمودید ، به تنهایی گویای این معنا نیست ، و در واقع باید گفت : معنای ارزشمند و تیتر زد : جدایی ، رنجی که می تواند ، معنای ارزشمندی بیابد ... چون هر فعلی ، به هر روی یک کالبد دارد و یک معنا ... نیکوتر آن است که هر پندار و گفتار و کرداری ، از معنا و جهت گیری ارزشمندی برخوردار باشد ...
* نام
   ایمیل
* متن