پیام سلامت

   

" هفته  سلامت  مبارک "

 غلبه  بر دیابت با اصلاح  سبک  رندگی امکان پذیر است.

فرایند شکل گیری طلاق عاطفی

10 / 10
از 1 کاربر

 

تحلیل طلاق عاطفی مبتنی بر تئوری چرخه حیات رابطه

مارک نپ ( 1992 ) [1] ، روابط موجود ميان انسانها را دارای یک آغاز و پایان می داند و برای آن یک حیات و مماتی قایل است. تئوری چرخه حیات رابطه [2] در انواع روابط اعم از زناشویی ، دوستی ، همکاری ، همسایگی ، شراکت و غیره  قابل بررسي است. در این مقاله تلاش بر این است تا به تحلیل  آغاز و پایان رابطه زوجی با تاکید بر مرگ رابطه با طلاق عاطفی مبتنی بر تئوری رابطه زوجی پرداخته شود.

براساس تئوری چرخه حیات  رابطه مارک نپ هر رابطه دارای دو مرحله اساسی بسوی پیوند و بسوی افتراق تشکیل شده است که هر یک از این مراحل نیز به تنهایی به پنج مرحله  مجزا تقسیم می شوند.

 مرحله تولد رابطه : بسوی پیوند

1ـ مرحله آغاز : در برگيرندۀ اولين تلاشهاي ما براي ايجاد رابطه و گفتگو با شخص تازه اي است كه براي اولين بار با او روبرو مي شويم مانند : سلام ، حال شما چطور است ، هوا چطور است.

2ـ مرحله آزمودن : مرحله اي است كه در آن سعي مي شود از طريق موضوع هاي مشخص ، مكالمه اي اطلاعاتي در مورد نحوه تفكر و نگرش طرف مقابل به دست آورد. معمولا ً اطلاعات زيادي از طرف مقابل به دست آوریم و بيشتر سعي در شنيدن داريم تا در سخن گفتن.

3ـ مرحله چفت و بند يا سفت كردن : با پديدار شدن دگرگوني هاي فراواني در رفتارهاي ارتباطي ، چه كلامي چه غير كلامي ، بين طرفين رابطه شكل مي گيرد كه اكنون با يكديگر نزديك شده و مرحله قبل را گذارنده اند در اين  مرحله درجه بيشتري از گشودگي و افشا رخ ميدهد كه ميزان خودگشودگي تحت ثأثير فرهنگ ها قرار مي گيرد. در فرهنگ هاي محافظه كار افراد به خصوصيات منفي خود نمي پردازند و سعي بيشتر در پنهان داشتن نقاط  ضعف خود دارند.

4ـ مرحله كامل كردن يا ادغام : زماني تحقق مي يابد كه دو انسان به عنوان دو دوست يا دو زوج به یکدیگر بنگرند. در اين مرحله هر يك از طرفين رابطه سعي در پرورش و نشان دادن خواسته ها ، علايق و نگرشهاي خويش در جهت توافق طرف مقابل دارد در اين جا من به ما تبديل مي شود كه سعي مي كنند كه هر چه طرف مي پسندد و مي پذيرد او نيز بپسندد و بپذيرد.

5ـ مرحله پيمان بستن : مرحله اي بيشتر رسمي و مبتني بر مراسم و آيينهاي مرسوم است. ممكن است به شكل مراسم نامزدي يا ازدواج ، برادرخواندگي ، خواهرخواندگي و هر نوع پيمان محكم و لازم الاجرايي در روابط بين اشخاص در آيد اين مرحله صميمانه ترين مرحلۀ مراحل است.

مرحله مرگ رابطه : بسوی افتراق

6ـ مرحله افتراق : زماني به وقوع مي پيوند كه دو طرف رابطه يا يكي از آنها احساس كند كه رابطۀ او با ديگري ، او را كاملا ً محدود و در چارچوب معيني محبوس كرده است و از اين رو تصميم مي گيرند كه خود را از اين قيد برهانند. در چنين وضعيتي آنها به تفاوتهاي يكديگر و يا نقاط مورد اختلاف با يكديگر بيشتر مي انديشند تا به وجوه اشتراك كه در گذشته برايشان از اعتبار بيشتري برخوردار بود.

7ـ مرحلۀ محدود كردن : اشاره به مرحله اي دارد که طرفين رابطه شروع به كاهش دفعات ارتباط و نيز تقليل صميميت مي كنند.

 8ـ مرحله بي روح شدن و توقف رابطه : بيانگر افزايش تخريب و تباهي است كه طرفين تلاش برای حفظ یا محدود کردن رابطه دارند.

9ـ مرحلۀ پرهيز از يكديگر : مرحله اي است كه در آن همسران مي كوشند با ابزار گريز ،  از بار غم و درد رابطه اي كه باعث ناراحتي ایشان مي شود بكاهند.

10ـ مرحلۀ جدايي : مرحلۀ آخرين در هر رابطه اي ميان اشخاص يا حداقل ميان دو نفر است. روابط ميان اشخاص دير يا زود به جدايي مي انجامد به تعبيري هر رابطه در نهايت به جدايي كشيده مي شود.

 

در راستای فرایند شکل گیری طلاق عاطفی و در چارچوب تئوری حیات مارک نپ در مرحله  دوم چرخه حیات " بسوی افتراق " تمرکز بر روی کشف اختلافات و تفاوت هاست. در این مسیر هر گونه اختلافات جزئی ، برای همسران قابل تامل تر خواهد شد. لذا در پی تکرار اختلافات جزئی و جدی شدن آنها ، جدایی یا بی میلی یکی از زوجین به  طرف مقابل شدت می یابد. در این مرحله هریک از زوجین تلاش بر محدود کردن رابطه داشته و تلاش می کند تا برای پرهیز از هرگونه تنش و ناراحتی راهکاری جستجو نماید. در این زمان اتخاذ برخی استراتژی ها و واکنش های رایج برای کاهش عبارت اند از :

الف - مراجعه یکی از همسران ( اغلب زن ) به  مشاور.

ب - تلاش یکی از زوجین ( اغلب زن ) برای همراه  کردن زوج خود برای مراجعه به مشاور.

ج -  سکوت و عدم بیان مسایل و مشکلات بدلیل پیشگیری از هرگونه مشاجره.

د -  تلاش یکی از زوجین ( اغلب زن ) برای همراه کردن همسر با شرایط خانواده.

ه -  گذشتن از معیار ها و خواسته ها از جمله تحصیل و شغل با هدف بهبود روابط.

و - تبعیت و سرسپردگی ( اغلب زن ) از خواست های همسر و صرف نظر کردن از بیان خواسته ها با هدف بهبود روابط.

ز -  تلاش برای تایید نظرات و پیشگیری از عصبانیت و قهر همسر.

ح - تلاش برای ارتقای رفتار جنسی علی رغم باورها و معیارهای خود برای تایید گرفتن.

ط - تلاش زن برای رفع شکاکیت و بددلی همسر نسبت به خود.

ی - مطالعه کتاب برای حل مشکل.

ک - شرکت درکلاس های آموزشی برای حل مشکل.

ل - سازگاری و پذیرش شرایط و گذشت و صبر کردن برای حل مشکلات.

م - کم کردن توقع و فکر نکردن به مشکلات.

ن - چشم پوشی از برخی مسایل مهم برای افزایش تحمل خود.

س - نادیده گرفتن رفتارهای همسر برای بالا بردن تحمل خود و ... .

در ادامه ی قهرهای طولانی و تکرار آن ، در پی خستگی زوجین از قهرها و درگیری ها و بی نتیجه ماندن تلاش ها ، رابطه بسوی خاموشی می گراید. این آغازی است برای یک پایان.

لذا ، آخرین مرحله یعنی جدایی زندگی مشترک بصورت پنهان ( طلاق عاطفی ) و آشکار و رسمی ( طلاق قانونی ) ایجاد می شود.

 

منابع :

فرهنگي، علي اكبر؛ ارتباطات انساني ؛ جلد اول ، تهران :مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ دهم، 1385، ص 170ـ 164

باستانی سوسن و همکاران ؛ پیامد های طلاق عاطفی و استراتژی های مقابله باآن ، فصلنامه خانواده پژوهی ، سال هفتم ، شماره 241،1390:26-257.

 [1] mark knapp

[2] Relationship Development Theory

نوشتن دیدگاه

دوست :
9 0
ﺳﻪشنبه 2 دی 1393 بسیار جالب بود. خیلی ممنون
پاسخ به دوست :
7 0
دوست عزیز سپاس از توجهتان . موفق باشید.
یاور :
11 0
ﺳﻪشنبه 2 دی 1393 متن قابل تاملی بود. در اینجا یک سئوال قابل طرح است. خیلی از کارهایی که یکی از طرفین ( در اینجا شما بیشتر خانم ها را مد نظر قرار داده اید ) برای جلوگیری از کشمکش انجام میدهند باید از ابتدا انجام میگرفت و نه بعد از آن. الف- سکوت در زمان هایی که یکی از طرفین حالت تعادل ندارد از ابتدا می تواند باعث جلوگیری از مشکلات شود. ب- تلاش یکی از زوجین برای همراه کردن همسر با شرایط خانواده باید از ابتدا به قوت انجام شود. پ- گذشتن از معیار ها و خواسته های شخصی و توجه به خواسته های منطقی یکی از مواردی است که باید از ابتدا در نظر گرفته شود. ت- مطالعه کتاب جهت افزایش دانش ارتباطات از ابتدا مهم و ضروری است. ث- بدون سازگاری و صبوری هیچ رابطه ای به سرانجام نمیرسد . مشکل خیلی از زوجین این است که به ازدواج به چشم یک شانس می نگرند ،که در آن فقط به وصال می اندیشند و برای بعد از وصال تئوری و اندیشه ای وجود ندارد . ج- توجه به کارهای شخصی و برنامه های شخصی با روح ازدواج سازگاری ندارد! یکی از دلایل افزایش بالای طلاق همین رویاهای شخصی طرفین است که بیشتر از تحکیم رابطه به فکر پیشرفت شخصی خود هستند. چ- تبعیت و سرسپردگی طرفین با هدف حفظ آرامش و ایجاد فضای دیالوگ ضرورت دارد ح- تلاش برای ارتقای رفتار جنسی نکته مهمی است که البته باید به موازات باقی اقدامات در نظر گرفته شود. د- تلاش طرفین برای رفع شکاکیت و بددلی همسر نسبت به خود از ابتدا ضروری است . حرف اصلی من این است که زوجین اگر از ابتدا خیلی از این مواردی که شما به آن اشاره کردید را انجام دهند رابطه سرد نمی شود.
پاسخ به یاور :
7 0
با سلام و تشکر از توجه و تامل شما به این مقاله . با نظر شما کاملا موافقم . بسیاری از موارد در پیشگیری از ایجاد طلاق عاطفی در هر دو زوج ضرروری است.
* نام
   ایمیل
* متن