پیام سلامت

   

" هفته  سلامت  مبارک "

 غلبه  بر دیابت با اصلاح  سبک  رندگی امکان پذیر است.

طلاق مولفه موثر برسلامت

10 / 10
از 1 کاربر

طلاق تغییر غیر قابل پیش بینی در وضعیت تاهل است. این تغییر با پیامدهائی در وضعیت سلامت جسمی ، روانی و موقعیت اجتماعی فرد همراه است. طلاق ، پدیده پیچیده ای  است که از دیدگاه های مختلف در بسترهای متفاوت قابلیت مفهوم پردازی دارد. درک مفهوم طلاق برگرفته از باورهای جامعه است. طلاق بر سلامت تاثیر دارد. بعبارت دیگر ، طلاق نه  تنها یک مقوله اجتماعی – فرهنگی است بلکه یک تعیین کننده اجتماعی موثر بر سلامت نیز است.

پیامدهای طلاق در مفهوم سازی آن نقش دارند. طلاق یک فرایند آسیب زاست به عبارت دیگر آسیب ناشی از طلاق پیامد درک شده ای است که توسط زن مطلقه زمینه را برای معنا کردن طلاق فراهم می کند. در حقیقت این تجارب ناخوشاید پس از طلاق است که مفهوم طلاق را می سازد.

سلامت یک فرهنگ است و مبتنی بر باورهای فرهنگی یک جامعه است. از طرفی درک مفهوم  طلاق نیز برگرفته از باورهای جامعه است بنابراین طلاق یک مقوله فرهنگ-سلامت محور است که مولفه های متعددی در معناسازی طلاق نقش دارند. این مولفه ها مشمول پیامد و تجارب درک شده  ، ادراکات ، باورهای جمعی ، نمادسازی و جنسیت است.

لذا ، هرگونه برنامه ریزی در راستای ارتقا سلامت زنان که مسئولیت خطیر آموزش دهندگان سلامت است باید در بستر فرهنگی آن جامعه صورت گیرد. این ادعا از دو جهت قابل توجیه است.  اول اینکه  سلامت يك مفهوم کاملا  نسبي است و معاني و جلو ه هاي آن در فرهنگ هاي مختلف و از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد. بر اين اساس درك و كشف معناي پدیده های اجتماعی موثر بر سلامت همچون طلاق مي تواند در بخش هاي مختلف برنامه هاي  آموزش سلامت مؤثر باشد. این درحالی است که برنامه ريزي براي ارتقای سلامت نيازمند كشف و تفسير ديدگاه ها و پرداختن به علل و عوامل مفاهيم بينابيني چون طلاق است. گام اول برای این کشف فرایند نیازسنجی است. آنچه تا کنون در مورد این مقوله وجود داشته است برنامه ریزی و سنجش نیازها برا اساس مواردی بوده است که متخصصین تشخیص داده اند و نه براساس آنچه در جامعه توسط زنان مطلقه تجربه می شود. بنابراین آموزش دهندگان سلامت برای برنامه ریزی در جهت ارتقای سلامت زنان مطلقه  بايد درك صحيحي از نيازها ، باورها ، ادراکات و نگرش های مبتنی بر الگوهای فرهنگی آنان داشته باشند. بنابراین برای بررسی دقیق الگوهای فرهنگی ، باورهای اجتماعی و سبک زندگی خانواده های ایرانی نیاز است تا با آموزش صحیح به نسل جوان ، زمینه تشکیل خانواده هایی با ساختار سالم مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی را فراهم آورد و از بروز بیش از پیش پدیده جدایی پیشگیری کرد.

نویسنده: دکتر سارا زارعی

نوشتن دیدگاه

پانته آ :
6 0
ﺳﻪشنبه 11 آذر 1393 خانم دکتر مطالبتون خیلی خوبه. اگر کمی ساده تر بنویسید تشکر میکنم.
پاسخ به پانته آ :
5 0
پانته آی عزیز سپاس از توجهتان. سالم باشید .
محمود شمس :
0 0
ﺳﻪشنبه 4 فروردین 1394 خانم دکتر زارعی ، من بسیار بسیار خوشحالم که در تخصص شما ، و دانش ارتقای سلامت ، که تا قبل از شما از وجود این رشته ی آکادمیک نامطلع بودم ، به مفهوم سلامت ، با ابعاد جسمی ، روانی و اجتماعی اش ، نگریسته می شود ، و به هر سه بعد ، با هم و توامان می پردازد و در تعریف سلامت ، این سه پایه ی اساسی را از هم تفکیک نمی کند ... چرا که در واقعیت و حقیقت ، این سه از هم جدا نیست و بر هم متاثر است ... من سال ها بود که به این می اندیشیدم که پزشکی ، که خوب روان شناسی و جامعه شناسی نداند ، چه پزشک ناکارآمدی ست ... خوشحالم که در تخصص شما و دانش ارتقای سلامت ، همه ی مفاهیم و پدیده ها این گونه و از هر سه بعد تحلیل و بررسی می شود ...
محمود شمس :
0 0
ﺳﻪشنبه 4 فروردین 1394 در ادامه ی نوشتار پیشین : دیگر زمان آن رسیده و دانش و اندیشه ی انسان به اندازه ای از رشد ، رسیده که سلامت را فقط جسمی یا روانی یا اجتماعی در نظر نگیرد ... و معیار سنجش سلامت را ، و تعریف انسان سالم را با حداقلی از هر سه بیان کند ؛ حتا با لحاظ کردن حداقل ضروری برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی ، و اندازه ی دسترسی آسان به تغذیه و هر چهار گروه مورد نیاز غذایی ، و مسکن و بهداشت و درمان ... و در نظام حقوقی و سیستم اقتصادی و بیمه ی جامعه ، مانند کشور های اسکاندیناوی ، همه و هر سه بعد سلامت با هم ، لحاظ شده ، و بعد با سلامت این گونه تعریف شده و برای تک تک افراد لحاظ شده ، بستری برای برپایی جامعه ی سالم فراهم شود ... و این حقوق سلامت حداقلی ، برای تک تک افراد جامعه است ...
* نام
   ایمیل
* متن