پیام سلامت

   

" هفته  سلامت  مبارک "

 غلبه  بر دیابت با اصلاح  سبک  رندگی امکان پذیر است.

مهارت همدلی

دوشنبه 10 آذر 1393
مهارت  دوم  همدلی کردن  تحلیل نکنید ، تنها خود را بجای همسرتان قرار دهید. لازم است ابتدا چارچوب ذهنی همسر خود را بشناسید. سپس ، نحوه بروز احساسات و هیجانات همسر خود را کشف نمایید. در نهایت ، با همسرتان ، هماهنگ شوید ، یعنی وارد دنیای او شوید و برای مدتی هر چند کوتاه خودتان را بجای وی تصور کنید بنابراین ، رفتار همدلانه یعنی بتوانید واکنش همسرتان را وقتی غمگین یا عصبانی ست مشا ...
   مهارت اول  مهارت گفتگو خوب گوش کنید تا خوب شنیده شوید. گفتگوي خوب یعنی دادن اطلاعات دقیق به همسرتان ، گفتگوی خوب یعنی بدون قضاوت و نظر دهی و بدون قطع کلام در حالی که به وی می نگرید به حرف های او گوش کنید.
  " ... من تمام  تلاشم را می کنم تا مورد تایید و تحسین همسرم باشم ولی باز می بینم کم می آورم  و یه جایی بهانه دستش میدم ... " جیمز هالیس معتقد است : گاهی اوقات متاسفانه متوجه می شویم که زندگی فرد دیگری را می زیسته ایم ، اینک ارزش های آنها انتخاب های ما را هدایت کرده اند . با اینکه زندگی که ما داریم هرگز ظاهرا خوب به نظر نمی رسد ، به نظر می رسد که این تنها گزینه ای است که  دار ...
مرد : من خسته ام  و حوصله شنیدن حرف های تکراری را ندارم. زن : این یعنی اینکه به من علاقمند نیست ، اگر منو واقعا دوست داشت حتی حرف های تکراری من هم براش جذاب بود.   اظهار نظر همسرتان را به زبان خود ترجمه نکنید. .
    اغلب بر این باورند که طلاق مفهوم تیره و ناخوشایندی دارد و بار معنای منفی را القا می کند این درحالی است که تجارب زیست شده طلاق را راه حلی مناسب و رهایی بخش می دانند . بنظرم رسید در این خصوص با تحلیل بیشتری و با در نظر گرفتن برخی مولفه های متاثر از این فرایند به شرح موضوع بپردازم. پژوهش های متعددی زنان را اساسا موجوداتی منفعل و وابسته توصیف می کنند. جسی برناد ( 1985 ) د ...