پیام سلامت

   

" هفته  سلامت  مبارک "

 غلبه  بر دیابت با اصلاح  سبک  رندگی امکان پذیر است.

یک توهم خطرناک

دوشنبه 27 بهمن 1393
یک توهم خطرناک  برای من رخ نخواهد داد ! خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می گیرد و مهمترین نهاد هر جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در خانواده است که شخصیت فرد شکل می گیرد و برای انجام نقش ها و مسئولیت های مختلف در زندگی آماده می شود. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است ، به طوری که در سلامت اخلاقی و عملکرد فرد در آینده نقش مهمی را ایفا می کند. فرد با توشه ا ...

مادری کردن

یکشنبه 14 دی 1393
 یک تجربه یک تحلیل  مریم 37 ساله به مدت دو سال است که با نوید زندگی را شروع کرده وی از تجربه تعامل با نوید این گونه می گوید: " ... خیلی از خودم ناراحتم ... من دیگه نمی دونم همسرم  چه کسی بهتر از من رو می تونست پیدا کنه ... از نظر مالی که بیشتر در می آرم ... در امور مالی خونه بیشتر این من هستم که مراقبم که خرج اضافی نکنه ... همیشه خونه من مرتبه ... حتی لباساشو هم  من براش انتخ ...

ارتباط موثر

چهارشنبه 10 دی 1393
  چگونه با همسرم یک ارتباط موثر داشته باشم ?   سه نکته اساسی در برقراری ارتباط موثر با همسر عبارتند از : انتقال احساسات  ویژگی های مثبت همسر خود را بازگو کنید ، و احساس خود را نسبت به رفتار او نشان دهید. بیان نیازها و خواسته ها بطور واضح و مشخص بدون استفاده از عبارات مبهم خواسته خود را بیان کنید. همچنین ، انتظارات عاطفی و نیازهای خود را در روابط ، صمیمانه برای  ه ...

مهارت ارتباطی

چهارشنبه 10 دی 1393
پيامد هاي فقدان مهارتهاي ارتباطي همسران ایجاد سوء تفاهم بین همسران  نارضایتی از روابط با خانواده و دوستان همسر احساس تنهایی کاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگی انزوا و طرد از طرف خود و همسر استرس و فشار رواني احساس خشم و تعارض نسبت به خود و همسر ناكامي در ارضاي نيازها عاطفی- جنسی  بیاد داشته باشیم: 75% از اوقات زندگی ما صرف ارتباط می شود و در عصر ارتباطات برنده آن کسی است ک ...
  تحلیل طلاق عاطفی مبتنی بر تئوری چرخه حیات رابطه مارک نپ ( 1992 ) [1] ، روابط موجود ميان انسانها را دارای یک آغاز و پایان می داند و برای آن یک حیات و مماتی قایل است. تئوری چرخه حیات رابطه [2] در انواع روابط اعم از زناشویی ، دوستی ، همکاری ، همسایگی ، شراکت و غیره  قابل بررسي است. در این مقاله تلاش بر این است تا به تحلیل  آغاز و پایان رابطه زوجی با تاکید بر مرگ رابطه با طلاق عاطف ...