پیام سلامت

   

" هفته  سلامت  مبارک "

 غلبه  بر دیابت با اصلاح  سبک  رندگی امکان پذیر است.

عشق: یک مثلث!

پنجشنبه 13 فروردین 1394
عشق: یک مثلث! تحلیل کاربردی نظریه عشق استرنبرگ رابرت استرنبرگ[1] ؛ زاده ۸دسامبر ۱۹۴۹ یک دانشمند در زمینه روان‌شناسی شناختی اهل ایالات متحده آمریکا است. او در سال  1996 " نظریه مثلث عشق" را بیان کرد. عشق از نظر استرنبرگ  همانند مثلث دارای ضلع " کشش جنسی" ، "صمیمیت" و "تعهد" دانست. قبل از اینکه به  شرح  انواع  عشق از نظر استنبرگ بپردازم لازم است به تعریف سه وا ...

یک توهم خطرناک

دوشنبه 27 بهمن 1393
یک توهم خطرناک  برای من رخ نخواهد داد ! خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می گیرد و مهمترین نهاد هر جامعه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در خانواده است که شخصیت فرد شکل می گیرد و برای انجام نقش ها و مسئولیت های مختلف در زندگی آماده می شود. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است ، به طوری که در سلامت اخلاقی و عملکرد فرد در آینده نقش مهمی را ایفا می کند. فرد با توشه ا ...
  تحلیل طلاق عاطفی مبتنی بر تئوری چرخه حیات رابطه مارک نپ ( 1992 ) [1] ، روابط موجود ميان انسانها را دارای یک آغاز و پایان می داند و برای آن یک حیات و مماتی قایل است. تئوری چرخه حیات رابطه [2] در انواع روابط اعم از زناشویی ، دوستی ، همکاری ، همسایگی ، شراکت و غیره  قابل بررسي است. در این مقاله تلاش بر این است تا به تحلیل  آغاز و پایان رابطه زوجی با تاکید بر مرگ رابطه با طلاق عاطف ...
    اغلب بر این باورند که طلاق مفهوم تیره و ناخوشایندی دارد و بار معنای منفی را القا می کند این درحالی است که تجارب زیست شده طلاق را راه حلی مناسب و رهایی بخش می دانند . بنظرم رسید در این خصوص با تحلیل بیشتری و با در نظر گرفتن برخی مولفه های متاثر از این فرایند به شرح موضوع بپردازم. پژوهش های متعددی زنان را اساسا موجوداتی منفعل و وابسته توصیف می کنند. جسی برناد ( 1985 ) د ...
طلاق تغییر غیر قابل پیش بینی در وضعیت تاهل است. این تغییر با پیامدهائی در وضعیت سلامت جسمی ، روانی و موقعیت اجتماعی فرد همراه است. طلاق ، پدیده پیچیده ای  است که از دیدگاه های مختلف در بسترهای متفاوت قابلیت مفهوم پردازی دارد. درک مفهوم طلاق برگرفته از باورهای جامعه است. طلاق بر سلامت تاثیر دارد. بعبارت دیگر ، طلاق نه  تنها یک مقوله اجتماعی – فرهنگی است بلکه یک تعیین کننده اجتماعی م ...