پیام سلامت

   

" هفته  سلامت  مبارک "

 غلبه  بر دیابت با اصلاح  سبک  رندگی امکان پذیر است.

کتاب

دوشنبه 18 اسفند 1393
 زن واسپرده   نویسنده : لورادویل ترجمه : مهدی قراچه داغی انتشارات : آسیم    در این کتاب  زن می آموزد  تنها یک  همسر باشد  نه  یک  مادر برای همسرش !  
  "زن و رهایی از وابستگی"  ترجمه :  انسیه شیرازی انتشارات: رهنما

ارتباط موثر

چهارشنبه 10 دی 1393
  چگونه با همسرم یک ارتباط موثر داشته باشم ?   سه نکته اساسی در برقراری ارتباط موثر با همسر عبارتند از : انتقال احساسات  ویژگی های مثبت همسر خود را بازگو کنید ، و احساس خود را نسبت به رفتار او نشان دهید. بیان نیازها و خواسته ها بطور واضح و مشخص بدون استفاده از عبارات مبهم خواسته خود را بیان کنید. همچنین ، انتظارات عاطفی و نیازهای خود را در روابط ، صمیمانه برای  ه ...

مهارت ارتباطی

چهارشنبه 10 دی 1393
پيامد هاي فقدان مهارتهاي ارتباطي همسران ایجاد سوء تفاهم بین همسران  نارضایتی از روابط با خانواده و دوستان همسر احساس تنهایی کاهش اعتماد به نفس و احساس درماندگی انزوا و طرد از طرف خود و همسر استرس و فشار رواني احساس خشم و تعارض نسبت به خود و همسر ناكامي در ارضاي نيازها عاطفی- جنسی  بیاد داشته باشیم: 75% از اوقات زندگی ما صرف ارتباط می شود و در عصر ارتباطات برنده آن کسی است ک ...
  زن : " ... این منم رابطه رو می چرخونم قهر می کنم قهر می کنه ... میگم آشتی ...  بی هیچ مقاومتی میگه آشتی ... گاهی دلم می خواست مقاوم تر بود. " مرد : تصمیم می گیرم شب بریم بیرون یه دوری بزنیم ... دم رفتن نظرش عوض میشه میگه  حوصله ندارم ... قرار میزاریم بریم آخر هفته دربند ... صبح جمعه میگه خستم ... بهتره بزاریم واسه هفته بعد ... .   مسئلویت پذیری اجتماعی به معنای توانایی ب ...